Stardust Concepts

Organický
ekosystém Košíc

Cieľom tohto konceptu je v Košiciach zostaviť a posilňovať dlhodobo udržateľný komunitný systém, ktorý pomáha ľuďom kontinuálne rásť a dosahovať vlastné úspechy na lokálnom a globálnom trhu. Hľadáme zároveň spôsoby, ako pomocou startupovej kultúry správne nastaviť vzdelávacie aktivity a networking, aby sme zvyšovali záujem o podnikanie.

10 Košických startupov v 2019

Mesto empatie

Podceňovaný korporát

Prečo Košice nie sú Valley

Starport

24/7 komunitný hub určený na kolaboratívny výskum a vývoj za účelom rozvoja ekosystému sústredeného okolo mesta Košice.

Lokalita

Open Academy

Združenie pre výskum a vývoj v oblasti vzdelávania so zameraním na podnikanie. Cieľom Open Academy je prísť na spôsob, ako využiť existujúcu štruktúru vzdelávacích inštitúcií tak, aby študentov a učiteľov pripravovala na prácu s novým trhom.